Naše služby

- návrhy a konzultácie riešenia optických a iných telekomunikačných sietí
- štúdie, projekty, dokumentácie
- inžiniering, zabezpečenie povolení a vstupov pre výstavbu
- realizácia - zemné práce, pokládka HDPE rúr, inštalácie optických a
  metalických káblov
- inštalácie súvisiacich zariadení, káblových komôr, prepojovacích prvkov
- inštalácie optických spojok, inštalácie rozvádzačov
- inštalácie závesných optických a metalických vedení
- vyhotovenie konečných meraní optických a metalických sietí
- tvorba vláknových plánov
- správa optických sietí, vedenie dokumentácie
- inštalácie monitoringu optických vlákien
- inštalácie merania teploty pomocou optických vlákien
- servisná činnosť a pohotovosť pre nahlasovanie porúch
- fyzické určenie polohy telekomunikačných trás a dozor pri stavebných
  činnostiach kolidujúcich so sieťou
- dodávky materiálu pre výstavbu telekomunikačných sietí
- dodávka koncových zariadení pre telekomunikačné trasy a konfigurácia
- telekomunikačné ústredne
- cloudové riešenia
- štrukturované kabelážne systémy
- FTTx riešenia
- kamerové a zabezpečovacie systémy