Kontakt

VALDE s.r.o.
Borekova 13
821 06 Bratislava
IČO: 35897601
DIČ: 2021870235
IČ DPH: SK2021870235
Spoločnosť zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka: 32875/B

Ing. Peter Bánik, manager, mob. 0903 650 569
Barbora Malová, office manager, tel. 02 206 332 80

e-mail: valde@valde.sk

Čísla účtov:
262 3839 055 / 1100 Tatra banka, a.s.
256 4112 859 / 0200 VÚB, a.s.