Ako referencie možno spomenúť:

 • Zmluva na servis optickej siete SPP a.s.

 • Zmluva na servis optickej siete SEPS a.s.
 • Outsourcing a inžiniering pre výstavbovú organizáciu Telekom servis, s.r.o.
 • výstavba optických a metalických sietí SEPS, SE, VET, VDŽ, Orange, SPP, Nafta Gbely, EON, JEBO
 • Servis a manažment výstavby optickej infraštruktúry Dial Telecom (cca 150 km metropolitných optických vedení v prevádzke)
 • Servis a manažment výstavby optickej infraštruktúry BENESTRA s.r.o. (GTS Slovakia s.r.o).
 • Rámcová zmluva o výstavbe optických sietí Dial Telecom, a.s.

 • Zmluva o odbornej a technickej pomoci pri správe optickej siete Dial Telecom, a.s.
 • Zmluva o odbornej a technickej pomoci pri správe optickej siete GTS Slovakia, a.s.
 • Výstavba optických sietí SWAN a.s.
 • Výstavba optických sietí DATACUBE, správa optickej infraštruktúry
 • Optické prepoje VÚJE a.s.

 • Optické prepoje Nafta a.s.


Realizované stavby (výber):

Monitoring 400kV Rimavská Sobota – optika VUJE, Optické prepojenie 96vl. SIX – Sitel – BENESTRA, Meranie káblov Slovnaft – Siemens, Summit guvernérov ECB Reduta – nezávisle optické pripojenia, Refit chrbticových vedení BENESTRA v SIXe, Technický dozor a výstavba optickej siete DATACUBE Kopčianska, FTP a optická kabeláž New housing center Dial Telecom, Dispečerský systém V1, V2 JEBO - projekt, Kabelážne systémy (kamerové, EZS, ŠKS, NN) Digitalcafe Digital park, Optická sieť BENESTRA Senec, Optická sieť BENESTRA Vráble, Prekládky metalických sietí (diaľkové, miestne káble) Slovak Telecom, Štruktúrovaná kabeláž Manhattan Real Estate Bratislava, Prekládky chrbticových optických sietí Dial Telecom, Optické prípojky Dial Telecom, BENESTRA Bratislava, Pripojenie VIZADA na optickú sieť Orange, Optické prípojky SWAN.